STRONA GŁÓWNA Kontakt ze szkołą News przegląd Filmoteka Szkolna
Grudzień 09 2022 04:11:57   
MINISTER EDUKACJI
MINISTER EDUKACJI
W ŻEROMSKIM
PROJEKTYNawigacja
REFORMA EDUKACJI

MENU

GALERIE

SZKOŁA

UCZNIOWIE

NAUCZYCIELE

ABSOLWENCI

BIBLIOTEKA

PEDAGOG SZKOLNY

GAZETA STEFAN

DOKUMENTY SZKOLNE

PODRĘCZNIKI

MATURA 2018

WOLONTARIAT

PCK

RADA RODZICÓW

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Lektury
Lektury

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( DzU Nr 159 poz. 992) dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej informuje, że na egzaminie maturalnym z języka polskiego od maja 2009 roku obowiązywać będę następujące utwory:

na poziomie podstawowym:

1. LITERATURA POLSKA
 • „ Bogurodzica” w kontekście poezji średniowiecznej
 • Jan Kochanowski – fraszki, pieśni i treny ( wybór)
 • Jan Andrzej Morsztyn – wybór wierszy
 • Daniel Naborowski – wybór wierszy
 • Wacław Potocki – wybór wierszy
 • Ignacy Krasicki – bajki, satyry (wybór), „ Hymn do miłości ojczyzny”
 • Adam Mickiewicz – „ Romantyczność”
 • Adam Mickiewicz – „ Pan Tadeusz”
 • Adam Mickiewicz – „ Dziady cz. III”
 • Juliusz Słowacki, „ Kordian”: akt I, akt II, akt III sc. 5 i 6
 • Zygmunt Krasiński, „ Nie – Boska komedia”: część I, część III ( scena w obozie rewolucji), część IV (scena w obozie arystokracji i scena finałowa)
 • Adam Mickiewicz - wybór wierszy
 • Juliusz Słowacki - wybór wierszy
 • Cypriana Kamil Norwid - wybór wierszy
 • Bolesław Prus – „ Lalka”
 • Eliza Orzeszkowa – „ Nad Niemnem” – fragmenty z tomu III: rozmowa Andrzejkowej Korczyńskiej z synem, rozmowa Benedykta Korczyńskiego z synem
 • Eliza Orzeszkowa – „ Gloria victis”
 • Maria Konopnicka – „ Mendel Gdański”
 • Bolesław Prus – „ Kamizelka”
 • Henryk Sienkiewicz – „ Potop”
 • Kazimierz Przerwa – Tetmajer - wybór wierszy
 • Jan Kasprowicz - wybór wierszy
 • Leopold Staff - wybór wierszy z różnych epok
 • Stanisław Wyspiański – „ Wesele”
 • Władysław Stanisław Reymont – „ Chłopi” ( t. I)
 • Stefan Żeromski – „ Ludzie bezdomni”
 • Stefan Żeromski – „ Przedwiośnie”
 • Witold Gombrowicz – „ Ferdydurke” – rozdz. II, III, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV
 • Zofia Nałkowska – „ Granica”
 • Tadeusz Borowski – „ Pożeganie z Marią” ( „ Pożeganie z Marią”, U nas, w Auschwitzu…”, „ Proszę państwa do gazu”, „Bitwa pod Grunwaldem”)
 • Gustaw Herling – Gruziński - „Inny świat”
 • Bolesław Leśmian - wybór wierszy
 • Julian Tuwim - wybór wierszy
 • Maria Pawlikowska – Jasnorzewska - wybór wierszy
 • Czesław Miłosz - wybór wierszy
 • Krzysztof Kamil Baczyński - wybór wierszy
 • Tadeusz Różewicz - wybór wierszy
 • Zbigniew Herbert - wybór wierszy
 • Miron Białoszewski - wybór wierszy
 • Wisława Szymborska - wybór wierszy
 • Stanisława Barańczak - wybór wierszy
 • Jan Twardowski - wybór wierszy
 • Sławomir Mrożek – „ Tango”
 • Hanna Krall – „ Zdążyć przed Panem Bogiem”
Uwaga: wymagana jest także znajomość kontekstów biblijnych, antycznych i innych.

2. LITERATURA POWSZECHNA
 • Sofokles – „ Król Edyp”
 • Horacy - wybór pieśni
 • William Szekspir – „ Makbet”
 • Molier – „ Świętoszek”
 • Jan Wolfgang Goethe – „ Cierpienia młodego Wertera”
 • Fiodor Dostojewski – „ Zbrodnia i kara”
 • Joseph Conrad – „ Jądro ciemności”
 • Albert Camus – „ Dżuma


na poziomie rozszerzonym jak na poziomie podstawowym, a ponadto:

1. LITERATURA POLSKA
 • Jan Kochanowski – „ Treny”
 • Juliusz Słowacki – „ Kordian”
 • Witold Gombrowicz – „ Trans – Atlantyk”
 • Maria Kuncewiczowa – „ Cudzoziemka”
 • StaniaławIgnacy Witkiewicz – „ Szewcy”


2. LITERATURA POWSZECHNA
 • Dante „ Boska Komedia” – fragmenty „ Piekła”
 • Jan Wolfgang Goethe – część I: fragmenty sceny w pracowni ( rozmyślania Fausta o sobie i sowim życiu, rozmowa z Mefistofelesem )
 • Franz Kafka – „ Proces”
 • Michaił Bułhakow – „ Mistrz i Małgorzata”


Uwaga: tematy na poziomie rozszerzonym będą zobowiązywać do analizy i interpretacji utworów spoza wyżej wymienionych, ale utrzymanych w znanej uczniom poetyce lub konwencji.