STRONA GŁÓWNA Kontakt ze szkołą News przegląd Filmoteka Szkolna
Grudzień 04 2023 04:14:28   
MINISTER EDUKACJI
MINISTER EDUKACJI
W ŻEROMSKIM
PROJEKTYNawigacja
REFORMA EDUKACJI

MENU

GALERIE

SZKOŁA

UCZNIOWIE

NAUCZYCIELE

ABSOLWENCI

BIBLIOTEKA

PEDAGOG SZKOLNY

GAZETA STEFAN

DOKUMENTY SZKOLNE

PODRĘCZNIKI

MATURA 2018

WOLONTARIAT

PCK

RADA RODZICÓW

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Historia biblioteki
Historia biblioteki

Biblioteka I LO jest największą spośród wszystkich bibliotek szkół średnich w Zawierciu. Istnieje od ponad 75 lat, a jej historia jest równie długa i ciekawa jak historia szkoły.

W księgozbiorze biblioteki znajduje się dwieście egzemplarzy książek wydanych przed 1945 rokiem czyli „białych kruków”, które posiadają dużą wartość historyczną, są świadectwem minionych czasów i zdarzeń, osiągnięć myśli ludzkiej, dawnej sztuki edytorskiej. Na ich pierwszych stronach można odczytać kilka pieczęci, będących historycznymi nazwami naszej szkoły. I tak – Państwowe Gimnazjum Koedukacyjne - to pierwsza nazwa szkoły nadana klasie koedukacyjnej powstałej w 1933 roku przy Seminarium Nauczycielskim Żeńskim im. Antoniego Osuchowskiego, które zlikwidowano Ustawą Szkolną zwaną Jędrzejowiczowską. W 1937 roku jako przedłużenie 4 – letniego Gimnazjum powołuje się Liceum Koedukacyjne 2 - letnie, w którym nauka zakończona jest maturą. Po wojnie Gimnazjum i Liceum jest reaktywowane. Powstaje również Gimnazjum i Liceum Wieczorowe. 1 września 1948 roku z połączonych szkół: Gimnazjum, Liceum i Szkoły Podstawowej nr 2 utworzono „Szkołę Ogólnokształcącą Męską Stopnia Podstawowego i Licealnego”. W 1955 roku po przeniesieniu do budynku na ulicę Wojska Polskiego 55 nasza placówka wraz ze Szkołą Podstawową nr 3 staje się 11 – latką, a w trzy lata później nadane jest jej imię. Jeszcze jedno połączenie następuje w 1978 r. z Liceum dla Pracujących, wówczas otrzymujemy aktualną nazwę - Zespół Szkół Ogólnokształcących: I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Zawierciu i Liceum dla Dorosłych.

Wymienionymi powyżej nazwami szkoły są opieczętowane książki z ostatnią aktualną włącznie.

Biblioteka szkolna liczyła w 1939 roku około 5000 woluminów. W tymże roku zostaje przez Niemców zamknięta. Ponownie zaczyna funkcjonować w czerwcu 1945 roku. Wtedy to do pierwszej księgi inwentarzowej wpisano 397 pozycji. Pod pozycją 1 figuruje „ Sam przez Atlantyk” Gerbaulta Alaina wydany przez Bibliotekę Dzieł Wyborowych, b. r. w.. Następują za nim „ Aciaki z I – szej A” Juliusza Kadena – Bandrowskiego; „ Nawracanie Judasza” Stefana Żeromskiego. Jednak książkami wydanymi najdawniej są „ Komedyje” Aleksandra Hrabiego Fredry z 1871 r., Wyd. Gebethner i Wolff; „ Pamiętniki z ośmnastego wieku” T. XII; „ Listy Hugona Kołłątaja” Poznań 1872, Nakładem Jana Konstantego Żupańskiego; Józefa Ignacego Kraszewskiego „ Stara baśń” z dedykacją autora, Bibljoteka Narodowa 1876 r.; z serii Biblioteka Najcelniejszych Utworów Literatury Europejskiej „ Dzieła” Ignacego Krasickiego, Warszawa 1878 r. Nakład i Druk S. Lewentala.

Wśród „ białych kruków” znajduje się cenne wydanie „Wielkiej Ilustrowanej Encyklopedii Powszechnej” Wydawnictwa Gutenberg w XVIII tomach, której druk ukończono w 1932 roku. Wystawa najstarszych książek była wyeksponowana w czytelni szkoły w 2000 roku ( marzec/ kwiecień i sfilmowana), a część 2 w 2001 r. ( marzec/ kwiecień) pod nazwą „ Białe kruki” w naszej bibliotece.” Planujemy jednak ją powtórzyć, bo rzeczywiście mamy się czym chwalić.

Obecnie nasza biblioteka posiada 26 130 woluminów. W dziale ogólnym znajdują się encyklopedie, leksykony i słowniki udostępniane tylko na miejscu. Specjalne ekspozycje mają Regionalizmy, Kącik olimpijczyka, Kącik patrona szkoły, Kącik maturzysty. W oddzielnym pomieszczeniu Pracowni Multimedialnej można korzystać z komputerów, Internetu, gazet i czasopism prenumerowanych przez szkołę. Do uzupełnienia procesu dydaktycznego służy wideoteka licząca około 200 kaset VHS i materiały dydaktyczne na nośnikach elektronicznych razem135 sztuk. Niedawno biblioteka wzbogaciła się o Pakiet Edukacyjny „Filmoteka Szkolna. Film polski”. Zawiera on płyty DVD z 55 polskimi filmami fabularnymi, dokumentalnymi i animowanymi, ułożonymi w 26 cykli tematycznych opracowanych przez ekspertów głównie z łódzkiej filmówki.

W zeszłym roku odbyły się ciekawe warsztaty papiernicze prowadzone przez firmę drukarską KALANDER z Gliwic. Planujemy kontynuację takich zajęć, choć tym razem będą one dotyczyły początków drukarstwa. Będziemy organizować konkursy, wystawy, na które już dziś Was zapraszamy. Odbywać się będą spotkania w Izbie Muzealnej, lekcje biblioteczne w Bibliotece Pedagogicznej. Pod koniec marca po raz kolejny jedziemy na wycieczkę do Biblioteki Śląskiej, tym razem z klasą IIa. Aktualnie biblioteka jest w trakcie komputeryzacji, zakładana jest także nasza strona internetowa.

Zapraszamy wszystkich chętnych i tych wahających się do częstego korzystania z biblioteki szkolnej i czytelni, bo biblioteka to dobre miejsce dla człowieka.