STYPENDIA POMOSTOWE
Dodane przez czar dnia Maj 28 2014 11:00:06Jeśli jesteś zdolny, ambitny, chcesz podjąć naukę na dziennych studiach magisterskich i pochodzisz z rodziny byłego pracownika ppgr powinieneś to przeczytać!O stypendia na I rok studiów mogą się ubiegać maturzyści, którzy:
zostali właśnie przyjęci na I rok stacjonarnych studiów magisterskich, realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym, na uczelnię publiczną w Polsce,
pochodzą ze wsi lub miast do 20 tysięcy mieszkańców,
pochodzą z rodzin o niskich dochodach,
osiągają dobre wyniki w nauce,
ponadto
pochodzą z rodzin pracowników byłych PGR lub
byli uczestnikami finałowego etapu olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej lub
pochodzą z rodzin zastępczych lub państwowych domów dziecka lub
mają rekomendacje lokalnych organizacji pozarządowych uczestniczących w programie.
Szczegółowe warunki udziału w programie zawarte są regulaminach.

O pozostałe stypendia
mogą się ubiegać stypendyści pomostowi (studenci, którzy byli uczestnikami Programu Stypendiów Pomostowych na I roku), osiągający bardzo dobre wyniki w nauce i spełniający pozostałe warunki określone w regulaminach poszczególnych projektów stypendialnych.

Więcej informacji na stornie:
WWW.STYPENDIA-POMOSTOWE.PL


Rozszerzona zawartość newsa