KURSY I POMOCY
Dodane przez mlacz dnia Kwiecień 07 2014 13:38:38Poznanie zasad pierwszej pomocy to nie wszystko – na podjęcie działań ratujących życie przez świadków zdarzenia ogromny wpływ ma również ich postawa, pewność, co do swoich umiejętności, a także obawy, które często im towarzyszą.

W I LO im. S. Żeromskiego na hali sportowej zostały rozdane certyfikaty podsumowujące kursy I pomocy. Wykwalifikowani ratownicy medyczni przeszkolili łącznie 120 uczniów i nie koniec na tym... w niedługim czasie odbędą się kolejne kursy.

Czytaj więcej...

Rozszerzona zawartość newsa


Poznanie zasad pierwszej pomocy to nie wszystko – na podjęcie działań ratujących życie przez świadków zdarzenia ogromny wpływ ma również ich postawa, pewność, co do swoich umiejętności, a także obawy, które często im towarzyszą.

W I LO im. S. Żeromskiego na hali sportowej zostały rozdane certyfikaty podsumowujące kursy I pomocy. Wykwalifikowani ratownicy medyczni przeszkolili łącznie 120 uczniów i nie koniec na tym... w niedługim czasie odbędą się kolejne kursy.

Celem szkoleń było nabycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej oraz przygotowanie uczestników do samodzielnego udzielania pierwszej pomocy w najbardziej typowych sytuacjach z życia codziennego. Uczestnicy kursów zapoznawali się z zasadami i etapami udzielania pierwszej pomocy oraz zagadnieniami związanymi z oceną i zabezpieczeniem miejsca zdarzenia. Kursanci ćwiczyli techniki resuscytacji krążeniowo-oddechowej przy pomocy fantomów, a także przyswajali zasady postępowania podczas krwotoków, urazów i ran. Nie zabrakło prezentacji apteczki pierwszej pomocy oraz egzaminu sprawdzającego umiejętności teoretyczno-praktyczne słuchaczy.

Sześciogodzinny kurs zakończyło uroczyste rozdanie certyfikatów, które zaświadcza, że uczniowie są zdolni pomóc każdemu potrzebującemu i w przyszłości nie będą obojętni na ludzką krzywdę.

Serdecznie dziękujemy za współpracę PCK Oddział w Zawierciu i gratulujemy uczestnikom. Liczymy, że wiedza i doświadczenie zdobyte podczas kursu przyczynią się do większej świadomości naszych uczniów. Najgorszą rzeczą jest przecież obojętność. Ci młodzi ludzie już są w stanie nieść pomoc innym, może Ty będziesz następny?