PROJEKT ETWINNING
Dodane przez mlacz dnia Marzec 06 2014 10:21:15

We współpracy ze szkołą belgijską VTI Sint-Lucas w Menen (http://www.vtimenen.be) rozpoczęła się w naszej szkole realizacja nowego projektu eTwinning: „WW1 through a lens” (I WOJNA ŚWIATOWA W OBIEKTYWIE). W projekcie bierze udział 17 uczniów z klas IIb, Ia, , Ic, Id. Opiekunami są panie profesor Agnieszka Muc i Agnieszka Łączkowska a ze strony belgijskiej Stijn Vanhoorne i Frederik Wylin.


ETwinning to łączenie i współpraca bliźniaczych szkół w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych i promowanie szkolenia nauczycieli. Jest to edukacyjny program Unii Europejskiej, który promuje wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w szkołach europejskich. Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami. Współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki.

ETwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę. Akcja eTwinning promuje współpracę szkół w Europie za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) oferując wsparcie, narzędzia i usługi, tak by szkoły w prosty sposób mogły tworzyć w ramach różnych dziedzin krótko- i długoterminowe partnerstwa.

Portal eTwinning (www.etwinning.net) jest w tej akcji głównym miejscem spotkań oraz platformą pracy. Jest dostępny w 25 językach i przyciągnął do siebie blisko 230 277 członków i ponad 5462 projektów* realizowanych przez dwie lub więcej szkół z całej Europy. Portal oferuje narzędzia internetowe umożliwiające nauczycielom znalezienie partnerów do współpracy, zakładanie projektów, dzielenie się pomysłami, wymienianie się przykładami najlepszych praktyk oraz natychmiastowe rozpoczęcie współpracy z wykorzystaniem różnych, specjalnie dopasowanych do potrzeb narzędzi, dostępnych na platformie eTwinningu.

Rozszerzona zawartość newsa