TYDZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA Z IPA
Dodane przez Karina dnia Marzec 03 2014 21:19:25

Najbliższy tydzień w naszej szkole upłynie pod hasłem TYDZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA. Od wtorku, tj.04.03.2014r. będziemy uczestniczyć w zajęciach, warsztatach i ćwiczeniach prowadzonych przez członków IPA (Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji), Region IPA Zawiercie.

Zapoznaj się z tematyką spotkań...

Rozszerzona zawartość newsa
TYDZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA Z IPA
4-7 MARCA 2014r. – tematyka akcji.


4 marca 2014 – wtorek
1. Odpowiedzialność prawna nieletnich.
• Zakres odpowiedzialności prawnej nieletniego
• Zakres odpowiedzialności karnej rodzica/opiekuna
•Demoralizacja i jej przejawy
2. Odpowiedzialność karna osób dorosłych.
• Zakres odpowiedzialności karnej i cywilnej
• Sankcje karne i prawne
• Zagrożenia u progu dorosłości
3. Samoobrona.
• Aspekty prawne (obrona konieczna, stan wyższej konieczności)
• Unikanie zagrożeń
• Algorytmy postępowania w sytuacji zagrożenia
• Pokaz samoobrony

6 marca 2014 – czwartek

4. Narkotyki
• Zagrożenia jakie ze sobą niosą
• Odpowiedzialność karna i jej następstwa w dorosłym życiu
• Następstwa zdrowotne zażywania narkotyków
5. Psycholog policyjny.
• Wykład i ćwiczenia „Radzenie sobie w sytuacji zagrożenia”

7 marca 2014 – piątek

6. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
• Odpowiedzialność prawna młodych kierowców
• Zagrożenia w ruchu drogowym
• Ćwiczenia – symulator zderzeń, alkogogle
7. Najważniejsze zasady udzielania I-wszej pomocy.
• Algorytmy postępowania
• Ćwiczenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej w tym AED
• Aspekty prawne (nieudzielenie pomocy)