STYPENDIA
Dodane przez dama dnia Luty 26 2013 19:03:45

Uczniowie naszej szkoły - Angelika Koclęga (kl. IIe) i Kamil Lis (kl. Ic) - otrzymali stypendium w ramach projektu Nauka drogą do sukcesu na Śląsku - IV edycja.

„Nauka drogą do sukcesu na Śląsku - IV edycja" jest projektem systemowym Samorządu Województwa Śląskiego realizowanym przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

Czytaj więcej...

Rozszerzona zawartość newsa

Uczniowie naszej szkoły - Angelika Koclęga (kl. IIe) i Kamil Lis (kl. Ic) - otrzymali stypendium w ramach projektu Nauka drogą do sukcesu na Śląsku - IV edycja.

„Nauka drogą do sukcesu na Śląsku - IV edycja" jest projektem systemowym Samorządu Województwa Śląskiego realizowanym przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

Celem Projektu jest budowanie podwalin regionalnej gospodarki opartej na wiedzy poprzez wsparcie stypendialne potencjału edukacyjnego uczniów/uczennic szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów matematycznych, przyrodniczych i technicznych.

Kamil i Angelika będą poszerzali swoją wiedzę i umiejętności z zakresu nauk przyrodniczych poprzez udział w konkursach, olimpiadach, a także poprzez aktywny udział w zajęciach lekcyjnych oraz kołach zainteresowań.
Opiekunkami są Pani mgr Elżbieta Bigajczyk-Budak i Pani mgr Karina Surowiec.

Gratulujemy!!!