KAMPANIA 16 DNI DZIAŁAŃ PRZECIWKO PRZEMOCY ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ
Dodane przez czar dnia Listopad 17 2017 10:22:09

Już w najbliższym tygodniu przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zawierciu odbędą się w naszej szkole spotkania dotyczące kampanii.
16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć to międzynarodowa kampania, organizowana przez Women’s Global Leadership Institute i poświęcona wspieraniu i koordynacji pracy mającej na celu zlikwidowanie przemocy ze względu na płeć na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym.

Czytaj więcej...


Więcej informacji znajdziecie na stronie kampaniiwww.kamapania16dni.pl
Rozszerzona zawartość newsa

Już w najbliższym tygodniu przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zawierciu odbędą się w naszej szkole spotkania dotyczące kampanii. 16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć to międzynarodowa kampania, organizowana przez Women’s Global Leadership Institute i poświęcona wspieraniu i koordynacji pracy mającej na celu zlikwidowanie przemocy ze względu na płeć na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym.

Skąd daty trwania Kampanii (25.11 – 10.12)?
Wybrano dni pomiędzy 25 listopada, Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy Wobec Kobiet a 10 grudnia, Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka, aby symbolicznie zaznaczyć związek pomiędzy przemocą wobec kobiet a naruszaniem praw człowieka i by podkreślić, iż przemoc wobec kobiet jest pogwałceniem praw człowieka.

W obrębie tych 16 dni mieści się także m.in. 1 grudnia, światowy Dzień AIDS, oraz 6 grudnia, rocznica masakry w Montrealu.

Czemu służy Kampania?
Wspólnym celem osób i organizacji z całego świata, zaangażowanych w Kampanię 16 Dni Akcji, jest wyeliminowanie wszelkich form przemocy wobec kobiet poprzez:
-rozwój świadomości, iż przemoc ze względu na płeć stanowi pogwałcenie praw człowieka,
-wzmocnienie lokalnych struktur przeciwdziałających przemocy wobec kobiet,
-budowanie powiązań pomiędzy lokalnymi i międzynarodowymi inicjatywami na rzecz powstrzymania przemocy wobec kobiet,
-zastosowanie metod pozwalających na rozwijanie i odkrywanie nowych i skutecznych strategii,
-wzmacnianie solidarności kobiet na całym świecie, organizujących się by przeciwdziałać przemocy wobec kobiet,
-tworzenie narzędzi nacisku na rządy, aby wywiązały się z obietnic powstrzymania przemocy wobec kobiet.

Temat przewodni Kampanii
Co roku Center for Women’s Global Leadership w porozumieniu z rzeczniczkami praw kobiet na całym świecie ustala temat kampanii i stara się go jak najszerzej propagować. W 2017 roku temat przewodni międzynarodowej Kampanii brzmi „Od pokoju w domu do pokoju na świecie: zadbajmy o bezpieczną edukację dla wszystkich!”.
Więcej informacji znajdziecie na stronie kampanii www.kamapania16dni.pl