ZAJĘCIA POZALEKCYJNE W JĘZYKU ANGIELSKIM
Dodane przez czar dnia Październik 27 2017 08:23:24

Drodzy uczniowie!
Planowane jest uruchomienie w naszej szkole zajęć pozalekcyjnych poruszających tematykę historyczno-społeczną i prowadzonych w języku angielskim. Odbywałyby się one raz w tygodniu i polegałyby na omawianiu wybranych zagadnień z podstawy programowej z historii i WOS-u w oparciu o teksty angielskojęzyczne oraz wspólnej dyskusji na ich temat. Zainteresowane osoby są proszone o zgłoszenie chęci udziału w takich zajęciach w sali 85 (dr A. Muc) w celu ustalenia terminu, który byłby najbardziej dogodny dla uczestników (w grę wchodzi przede wszystkim poniedziałek lub czwartek na ósmej lekcji).
Zapraszam!
A. M.


Rozszerzona zawartość newsa