Żermun 2017 - dzień drugi
Dodane przez mlacz dnia Marzec 10 2017 12:51:24


Dzisiaj zakończyły się dwudniowe obrady ONZ. Gościliśmy 100 gości z 11 szkół gimnazjalnych. Każda szkoła reprezentowała inny kraj, a „delegaci”, jak co roku, debatowali w pięciu komisjach: politycznej, praw człowieka, rozbrojenia, ochrony środowiska oraz w komisji specjalnej. W czasie konferencji uczniowie mieli doskonałą okazję, aby poznać się lepiej i porozmawiać w języku angielskim na ważne tematy społeczne i polityczne. W tym roku tematem ogólnym była poprawa stanu służby zdrowia na świecie. Uczniowie poruszali między innymi takie zagadnienia jak: rola organizacji humanitarnych na obszarach dotkniętych konfliktami zbrojnymi, promowanie dążenia kobiet do utrzymania zdrowia, walka z zagrożeniem chorobami zakaźnymi oraz obniżenie wskaźnika śmiertelności wśród dzieci. W komisji specjalnej utworzono specjalne projekty mające na celu wyeliminowanie przemocy domowej z naszej społeczności lokalnej. Gośćmi specjalnymi tegorocznej edycji konferencji były: Pani doktor Dagmara Makowska-Mainka – kierownik oddziału położniczo-ginekologicznego Szpitala Powiatowego w Zawierciu oraz Pani Halina Bulska-Sobusik – psycholog, pełnomocnik Prezydenta Miasta Zawiercie ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii. Panie wygłosiły prelekcje i odpowiedziały na liczne pytania naszych gości. Gimnazjaliści obejrzeli również prezentacje multimedialne przygotowane przez uczniów I LO.
Honorowy patronat nad konferencja objęli: Dyrektor Delegatury w Sosnowcu (Kuratorium Oświaty w Katowicach), Prezydent Miasta Zawiercie oraz Starosta Zawierciański.
Wszystko co dobre, niestety szybko się kończy, ale wspomnienia pozostaną z nami na długo. Mamy nadzieję, że przyszłoroczny „Żermun” będzie równie udany
Dziękujemy wszystkim uczniom naszej szkoły zaangażowanym w przygotowanie konferencji oraz sponsorom, bez których nie miałaby ona tak wspaniałej oprawy.

Sawa Hąc-Jakubik

GALERIA


Rozszerzona zawartość newsa