ŻERMUN 2016
Dodane przez czar dnia Marzec 12 2016 09:19:00
Od Żermun 2016

10 oraz 11 marca po raz kolejny I Liceum im. Stefana Żeromskiego zamieniło się w siedzibę Organizacji Narodów Zjednoczonych, gdzie 100 uczniów szkół gimnazjalnych (delegatów) tworzyło rezolucje omawiając takie tematy jak: ochrona cywilów w miejscach dotkniętych konfliktami zbrojnymi, równość płci, respektowanie praw dziecka, problem uchodźców i migrantów oraz przemoc domowa. Tematem ogólnym VII edycji konferencji „ŻERMUN” było poszanowanie praw człowieka. Gimnazjaliści mieli okazję obejrzeć prezentacje multimedialne przygotowane przez uczniów naszej szkoły i wysłuchać ciekawych wykładów zaproszonych gości: Pani Agaty Jarzy-Korpyś – Sekretarza Powiatu Zawierciańskiego, Pani Haliny Sobusik-Bulskiej – psychologa, pełnomocnika prezydenta Zawiercia ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii oraz Pani Jolanty Roweckiej – dyrektora Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej. Honorowy patronat nad konferencją objęli po raz kolejny Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Katowicach, Prezydent Miasta Zawiercie oraz Starosta Zawierciański.
Dziękujemy wszystkim uczniom oraz nauczycielom I LO zaangażowanym w organizację konferencji, jak również gimnazjalistom i ich opiekunom za wytężoną pracę i wyrazy serdeczności pod naszym adresem. Dziękujemy również sponsorom, bez których to wydarzenie nie miałoby tak wspaniałej oprawy. Zapraszamy na kolejną konferencję „Żermun” już ZA ROK…

Sawa Hąc-Jakubik


Rozszerzona zawartość newsa