BOHATEROWIE MARATONU PISANIA LISTÓW AMNESTY INTERNATIONAL 2015 (cz. 2)
Dodane przez czar dnia Grudzień 08 2015 17:46:37

Drugi przypadek łamania praw człowieka, jaki został wskazany przez Amnesty International uczestnikom tegorocznego Maratonu Pisania Listów, to sytuacja młodych dziewcząt w afrykańskim państwie Burkina Faso. Jedna trzecia z nich wychodzi za mąż przed ukończeniem 18 roku życia, przy czym bardzo często są to przypadki osób w wieku 10, 11 czy 12 lat (Amnesty jako przykład podaje 13-letnią Marię, wydaną za mąż za 70-letniego mężczyznę). Są to małżeństwa przymusowe, czasami spowodowane złą sytuacją ekonomiczną rodziny, która „sprzedaje” dziecko. Dziewczęta, które nie chcą zgodzić się na zawarcie małżeństwa, spotykają się z naciskami i wręcz groźbami ze strony krewnych. Opisana sytuacja naraża je nie tylko na ograniczenie m.in. ich prawa do edukacji, której nie mogą podejmować i kontynuować po zawarciu ślubu, ale stanowi także poważne zagrożenie dla ich zdrowia i życia, narażając na gwałty i komplikacje związane z wczesną ciążą. Zarówno konstytucja Burkina Faso, jak i prawo międzynarodowe zabraniają małżeństw dzieci i małżeństw z przymusu, władze państwowe lekceważą jednak te zakazy i tolerują tradycyjnie przyjętą praktykę. Zachęcamy do wzięcia udziału w zbliżającej się akcji Amnesty International i napisania listu, w którym wyrażony będzie protest przeciwko łamaniu obowiązującego prawa i braku ochrony dzieci przed małżeństwami z przymusu.


Rozszerzona zawartość newsa