ETWINNING
Dodane przez mlacz dnia Czerwiec 18 2015 08:20:40

Zbliżający się koniec roku szkolnego oznacza także zakończenie (lub przynajmniej zawieszenie na czas wakacji) działań związanych z projektami etwinningowymi. Od września 2014 roku grupa uczniów z klas Ia, Ib, Ie, IIa oraz IId realizowała projekt zatytułowany „Sharing our Top Five”, w którym główną szkołą partnerską było liceum w hiszpańskiej miejscowości Santander. Nasi uczniowie mieli okazję dowiedzieć się, do jakich książek, utworów muzycznych i filmów najchętniej sięgają ich rówieśnicy z Hiszpanii, a także polecić im wybrane dzieła polskiej literatury, muzyki i sztuki filmowej. Realizacji projektu towarzyszył także wspólny seans filmowy w MOK-u oraz spotkanie w Bibliotece Pedagogicznej w Zawierciu. Projekt dał też okazję do ćwiczenia znajomości języka angielskiego nie tylko w piśmie (przygotowywanie recenzji książek i filmów), ale również w mowie – udało się zorganizować rozmowę z uczniami z Hiszpanii poprzez Skype. W styczniu 2015 r. uruchomiliśmy także drugi projekt, tym razem we współpracy z Armenią (liceum w Vanadzor). Wybór tego kraju jako partnera nie był przypadkowy ze względu na przypadającą w tym roku 100. rocznicę ludobójstwa Ormian. Projekt zatytułowany „Human-inhuman” związany jest tematycznie z międzynarodowym prawem konfliktów zbrojnych, dlatego też w trakcie jego realizacji odbyło się m.in. spotkanie z drem Marcinem Marcinko z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uczniowie z klas Id, Ie, IIa i IIc zorganizowali także dla swoich kolegów lekcję na temat ludobójstwa Ormian oraz warsztaty dotyczące aspektów prawnych związanych z procesami norymberskimi. Działania te będą kontynuowane po wakacjach. Uczniom, którzy aktywnie zaangażowali się w rozmaite zadania związane z projektami, dziękujemy!
A. M., A. Ł.


Rozszerzona zawartość newsa