STRONA GŁÓWNA Kontakt ze szkołą News przegląd Filmoteka Szkolna
Październik 24 2020 11:51:57   
MINISTER EDUKACJI
MINISTER EDUKACJI
W ŻEROMSKIM
PROJEKTYNawigacja
REFORMA EDUKACJI

MENU

GALERIE

SZKOŁA

UCZNIOWIE

NAUCZYCIELE

ABSOLWENCI

BIBLIOTEKA

PEDAGOG SZKOLNY

GAZETA STEFAN

DOKUMENTY SZKOLNE

PODRĘCZNIKI

MATURA 2018

WOLONTARIAT

PCK

RADA RODZICÓW

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
KONKURS FOTOGRAFICZNY
INNE

KONKURS FOTOGRAFICZNY
„ JURA – moja mała ojczyzna”
Cele konkursu: zachęcanie do tworzenia sztuki fotograficznej, zwrócenie uwagi młodzieży na piękno środowiska lokalnego, rozbudzenie pasji odkrywania tajemnic natury oraz utrwalania jej piękna poprzez fotografie, ukazanie biblioteki jako miejsca, które jest przyjazne każdemu młodemu czytelnikowi i wzbogaca jego wiedzę, kulturę i osobowość.

1.Organizatorami konkursu są: bibliotekarz szkolny prof. Agnieszka Łączkowska, nauczyciel technologii informacyjnej prof. Elżbieta Pustułka i nauczyciel wiedzy o kulturze prof. Jerzy Czop.
2.Celem konkursu jest wyłonienie zwycięskich prac – fotografii o tematyce związanej z Jurą Krakowsko-Częstochowską.
3.Konkurs trwa od 15.06.2010 r. do 15.09.2010 r.
4.Jedna osoba może zgłosić pięć prac do konkursu.
5.Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi i niewystawianymi w innych konkursach.
6.Praca zgłaszana do udziału w konkursie powinna składać się z:
1)fotografii w wersji elektronicznej, przesłanej na adres e-mail: konkursjura@gmail.com
2)wydruku ww. fotografii w formacie 10 x 15 cm. Na odwrocie każdej z fotografii należy podać: imię i nazwisko, klasę.
7.O wyłonieniu zwycięzców Konkursu zdecyduje Komisja Konkursowa. Jej skład zostanie podany we wrześniu.
8.Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi nie później niż do dnia 22. 09. 2010 r.
9.Konkurs zostanie rozstrzygnięty na zasadzie anonimowości. Wszystkim członkom Komisji zostaną zaprezentowane tylko zakodowane prace. Każdemu zgłoszeniu zostanie nadany numer porządkowy, a po ostatecznej decyzji Komisji Konkursowej numer ten będzie rozkodowany i zostaną ujawnione nazwiska autorów zwycięskich prac.
10. Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.