STRONA GŁÓWNA Kontakt ze szkołą News przegląd Filmoteka Szkolna
Październik 24 2020 10:57:38   
MINISTER EDUKACJI
MINISTER EDUKACJI
W ŻEROMSKIM
PROJEKTYNawigacja
REFORMA EDUKACJI

MENU

GALERIE

SZKOŁA

UCZNIOWIE

NAUCZYCIELE

ABSOLWENCI

BIBLIOTEKA

PEDAGOG SZKOLNY

GAZETA STEFAN

DOKUMENTY SZKOLNE

PODRĘCZNIKI

MATURA 2018

WOLONTARIAT

PCK

RADA RODZICÓW

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
ZDOBĄDŹ STYPENDIUM NA I ROK STUDIÓW!
INNE

Stypendia pomostowe to stypendia na I rok studiów. Skierowane są do ambitnych i zdolnych maturzystów z małych miast i wsi, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą studiować. Program Stypendiów Pomostowych, poprzez ufundowanie stypendium na I rok studiów, ułatwia młodym ludziom podjęcie studiów, i stanowi furtkę do rozbudowanego systemu stypendialnego na kolejne lata studiów.
Stypendium wynosi 5.000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach.
Aby ubiegać się o stypendium w XV edycji programu (2016/2017) musisz:
ukończyć szkołę ponadgimnazjalną w 2016 r. i być maturzystą z 2016 roku,
zostać przyjęty na I rok dziennych studiów I stopnia lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich akademickich uczelniach publicznych, pochodzić ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców.
Fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie

www.stypendia-pomostowe.pl
, pochodzić z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 1.295 zł netto lub 1.480 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, osiągać dobre wyniki w nauce, tzn. min. 90 punktów na maturze. Liczbę punktów oblicz sam, stosując Algorytm.
Wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione łącznie. Dodatkowo musisz spełnić przynajmniej jedno z poniższych kryteriów:
pochodzić z rodziny, w której przynajmniej jeden z rodziców, lub opiekun prawny pracował w PGR nie mniej niż 2 lata (wykaz oddziałów terenowych ANR i ich dane adresowe znajdziesz tutaj) – SEGMENT IA
lub
być uczestnikiem III etapu (finałowego) ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej w trakcie nauki w szkole ponadgimnazjalnej (wykaz olimpiad kwalifikujących do stypendium znajdziesz tutaj) – SEGMENT IB
lub
być wychowankiem rodziny zastępczej lub placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego (państwowego domu dziecka), lub członkiem rodziny wielodzietnej – SEGMENT IC
lub
posiadać rekomendację lokalnej NGO – lista organizacji biorących udział w XV edycji – SEGMENT II
Więcej informacji:

www.stypendia-pomostowe.pl/…/stype…/profil-kandydata/