STRONA GŁÓWNA Kontakt ze szkołą News przegląd Filmoteka Szkolna
Październik 24 2020 10:31:58   
MINISTER EDUKACJI
MINISTER EDUKACJI
W ŻEROMSKIM
PROJEKTYNawigacja
REFORMA EDUKACJI

MENU

GALERIE

SZKOŁA

UCZNIOWIE

NAUCZYCIELE

ABSOLWENCI

BIBLIOTEKA

PEDAGOG SZKOLNY

GAZETA STEFAN

DOKUMENTY SZKOLNE

PODRĘCZNIKI

MATURA 2018

WOLONTARIAT

PCK

RADA RODZICÓW

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
WYPRAWKA SZKOLNA
INNEW roku szkolnym 2014/2015 będzie kontynuowany program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”. Do pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub podręczników do kształcenia w zawodach będą uprawnieni m. in. uczniowie uczęszczający do klasy III szkoły ponadgimnazjalnej: liceum ogólnokształcącego

Pomocy udziela się uczniom, pochodzącym z rodzin, w których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 539 zł netto. W szczególnych przypadkach dyrektor szkoły może podjąć decyzję o przyznaniu dofinansowania uczniom, których rodziny nie spełniają kryteriów finansowych.
O dofinansowanie mogą także się ubiegać uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wysokość dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015 będzie wynosić:
dla uczniów klasy III szkoły ponadgimnazjalnej (liceum ogólnokształcącego i technikum) – do kwoty 445 zł.

Wnioski o dofinansowanie z programu "Wyprawka szkolna" należy złożyć u pedagoga szkolnego, w terminie wyznaczanym przez Prezydenta Miasta. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o zarobkach.

**ROZPORZĄDZENIE** WNIOSEK-DRUK NR 1** WNIOSEK DRUK NR 2**